Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2008

Κατάθεση μια (ατυχούς) προτάσεως νόμου για τα παιδιά των μεταναστών

Την Πέμπτη 2ο Νοεμβρίου κατατέθηκε στη Βουλή πρόταση νόμου υπό τον τίτλο "Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών", στην οποίο, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η ρύθμιση του ζητήματος των παιδιών των μεταναστών.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 41 παρ. 7, αναφέρεται: " Τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα, και των οποίων οι γονείς εξακολουθούν να διαμένουν νόμιμα στη Χώρα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή εκπαίδευση, αποκτούν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος"

Επεξηγηματικά αναφέρω ότι η ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος είναι μια κάρτα παραμονής και η μόνη διαφορά της από την απλή κάρτα παραμονής είναι ότι δεν χρειάζεται να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Την κάρτα αυτή μπορεί να την αποκτήσει και οιοσδήποτε αλλοδαπός υπό τον όρο του να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και να έχει βασικές γνώσεις του ελληνικού πολιτισμού και ιστορίας. Με άλλα λόγια η εκχώρηση της κάρτα αυτής στα παιδιά των μεταναστών δεν αποτελεί και σπουδαίο βήμα. Στην πραγματικότητα δεν αποτελεί κανέναν βήμα. Ενδεχομένως δε να αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω καθώς δίνει σκοπίμως την αίσθηση οτι διευθετεί το έωλο πλεον ζήτημα των παιδιών των μεταναστών ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει το αίτημα για αλλαγή του κώδικα ιθαγενείας για το πολύ μακρινό μέλλον. Πάγια απαίτηση όσον ασχολούνται με τα μεταναστευτικά αλλά και των ευαισθητοποιημένων ελλήνων, και εσχάτως της αξιωματικής και ελάσσονος αντιπολίτευσης είναι η αλλαγή του κώδικα ιθαγενείας ώστε να δίδεται η δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας στην ηλικία των 18 ετών στα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν έρθει σε μικρή ηλικία και έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία.

Σημειώνω ότι η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατηρεί το αναχρονιστικό δίκαιο αίματος.
Σημειώνω επίσης ότι η τρίτη και τέταρτη γενεά ελλήνων μεταναστών που διαβιούν σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και ενδεχομένως να μην γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, μήτε την ελληνική ιστορία, μηδέ έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την ελληνική ιθαγένεια.
Σημειώνω επίσης ότι τα παιδιά αυτά που γεννιούνται στην Ελλάδα η έρχονται σε μικρή ηλικία έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική και ως πατρίδα τους την Ελλάδα.
Σημειώνω τέλος οτι έλλην ανέκαθεν θεωρούνταν αυτός που μετέρχεται της ελληνικής παιδείας.

Παρόλ' αυτα, γνωρίζοντας τις ζωές και τις αγωνίες πολλών απο τα αποκαλούμενα "παιδιά μεταναστών" - τα οποία δεν είναι καθόλου παιδιά και σε πολλές περιπώσεις έχουν τα δικά τους παιδιά- και βιώνουν καθημερινά το φόβο της απέλασης (προς μια χώρα που ουδέποτε έχουν επισκεφτεί) σε περίπτωση που μείνουν άνεργοι και επομένως δεν μπορέσουν να ανανεώσουν την κάρτα παραμονής τους, η προαναφερθείσα πρόταση νόμου θα τους δώσει μία ανάσα.
Επομένως, σεβόμενη τις αγωνίες τους και επιφυλασσόμενη για τη συνέχιση των αγώνων ώστε να δοθεί κάποια στιγμή η δυνατότητα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, θα περιοριστώ στο να σχολιάσω την πρόταση νόμου σκοπώντας στη βελτίωση της.

Στην πρόταση νόμου αναφέρεται οτι η κάρτα του επί μακρόν διαμένοντα θα δοθεί στα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Συνεπώς, η κάρτα αυτη δεν αφορά τα παιδιά που έχουν έρθει στην Ελλάδα π.χ. σε ηλικία 2 μηνών! Με άλλα λόγια ενδέχεται να υπάρχουν δύο αδέλφια, που το ένα να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και το άλλο να έχει έρθει ήρθε στην ηλικία των 3 ετών, και το ένα να πάρει την κάρτα ενώ το άλλο όχι. Προς τι αυτή η διάκριση; Άγνωστο!
Κατά δεύτερον, αναφέρεται ότι την κάρτα θα τη λάβουν τα παιδιά οι γονείς των οποίων εξακολουθούν να μένουν στην Ελλάδα. Πολύ συχνά οι γονείς επιστρέφουν στην χώρα καταγωγής τους και τα παιδιά (ως ενήλικες πλεον) παραμένουν στη Ελλάδα, διότι αυτή τη χώρα αναγνωρίζουν ως πατρίδα τους. Επίσης, πολύ συχνά η μητέρα ή και ο πατέρας δεν έχουν καταφέρει να νομιμοποιηθούν στη χώρα λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων. Επίσης, υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες. Σε τελική ανάλυση, είναι αντισυνταγματικό και πέρα κάθε λογικής να καθορίζεται το καθεστώς του ενήλικα από το καθεστώς των γονιών του.

Συνεπώς, αιτούμαστε από τον Υπουργό Εσωτερικών να τροποποιήσει την πρόταση νόμου έτσι ώστε να συμπεριληφθούν τα παιδιά των μεταναστών που έχουν διανύσει την πρωτοβάθμια και γυμνασιακή εκπαίδευση, ανεξαρτήτως από το εαν έχουν γεννηθεί ή έρθει σε μικρή ηλικία στην Ελλάδα.
Κατά δεύτερον, αιτούμαστε από τον Υπουργό Εσωτερικών να αποσυνδέσει το καθεστώς των (ενήλικων) παιδιών των μεταναστών από το καθεστώς των γονέων τους.
Τέλος, αιτούμαστε από τον Υπουργό Εσωτερικών, τη Βουλή και την Πολιτεία να δεσμευτεί ότι στο άμεσο μέλλον θα προχωρήσει στην αλλαγή του κώδικα ιθαγενείας.

Ενδεικτικό πάντως των αντιλήψεων που επικρατούν στους ιθύνοντες είναι η σχετική παράγραφος (αρθρο 41, παρ. 6) στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, σύμφωνα με την οποία: " Με την προτεινόμενη διάταξη λαμβάνεται ειδική μέριμνα για το καθεστώς διαμονής των τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η περαιτέρω ακώλυτη διαμονή τους στη Χώρα, και να επιτευχθεί, στον πληρέστερο δυνατό βαθμό, η κοινωνική τους ένταξη"

Αποτελεί κοινό πλέον τόπο οτι οι άνθρωποι αυτοί είναι κατ' ουσίαν έλληνες και δεν τίθεται θέμα κοινωνικής ένταξης. Είναι τόσο κοινωνικά ενταγμένοι όσο και τα παιδιά των υπουργών, όσο εσύ που διαβάζεις αυτή τη σελίδα.
Το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά ενδέχεται να αποκλίνουν φυσιογνωμικά από την κλασσική εικόνα του έλληνα, δηλαδή να έχουν ασιατικά ή αφρικανικά ή καυκάσια ή άπω ανατολής χαρακτηριστικά δεν σημαίνει ότι δεν είναι κοινωνικά ενταγμένοι, δεν σημαίνει ότι δεν είναι έλληνες.

Πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας και να στείλουμε στην πολιτεία το μήνυμα:
Ναι, υπάρχουν και μαύροι, και κίτρινοι, και καυκάσια λευκοί έλληνες!

______________________________________________________________
Παρακαλώ απο ψυχής την κοινότητα των bloggers να στηρίξει τα αιτήματα της αποκαλούμενης δεύτερης γενεάς μεταναστών.
Μεταδώστε το μήνυμα!
Όλοι μαζί, μπορούμε!

Σας ευχαριστώ

31 σχόλια:

 1. Εχοντας ζησει ολο το δραμα των μεταναστων απο τα βαθη της καρδιας μου ευχομαι να γινεται με μια μερα
  υπηκοοι της χωρας που γεννησε την δημοκρατια και ευχομαι η χωρα που γεννησε την δημοκρατια να αγκαλιασει ολους τους πολιτες της

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπράβο Αφροδίτη για αυτό το άρθρο!
  Ξέρεις, κάθε φορά με αφορμή τη νέα.. "τροφή" που μου δίνεις, με βάζεις σε σκέψεις και είμαι σίγουρη πως έτσι νιώθουν όλοι όσοι σε διαβάζουν!

  Λυπάμαι γιατί οι προτάσεις νόμων δε θα έπρεπε να είναι έτσι. Από την μία σκέφτεσαι πως τουλάχιστον κάπως ασχολούνται και από την άλλη βλέπεις πως ουσιαστικά μένουμε στα ίδια.

  Δεν ξέρω πολλά (σχεδόν τίποτα) περί νομικών ή πολιτικών, αλλά σαν απλός άνθρωπος νομίζω πως θα έπρεπε να έχουμε μία ευαισθησία προς τους μετανάστες κι αυτό επειδή κι εμείς, σαν λαός υπήρξαμε και κάποιοι ακόμα είναι μετανάστες.

  Επέτρεψέ μου να ξεφύγω λίγο από το θέμα και να σου πω δυό λόγια για το πόσο έχω κουραστεί με την κατάσταση γύρω μας.
  Με κουράζει πραγματικά να βλέπω στις ειδήσεις, αλλά κυρίως στις αντιδράσεις των γύρω μου μία απέχθεια προς τους μετανάστες.
  Έμαθα στην ζωή μου να μην κοιτάζω κανένα αφ' υψηλού, και λυπάμαι που κάποιοι άνθρωποι μόνο αυτές τις ματιές έχουν δεχθεί.

  Σαν λαός κανείς δεν είναι 100% καλός, για να το πω απλά. Κι οι Έλληνες και όλοι οι άλλοι λαοί έχουν πολίτες καλούς και άλλους λιγότερο καλούς. Με το να κρίνουμε τους μετανάστες σαν κλέφτες, βιαστές, απατεώνες, σκουπίδια κλπ. το μόνο που καταφέρνουμε είναι να μένουμε πίσω.
  Ας ανοίξουμε λιγάκι τα μάτια μας κι ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό, ας σκεφτούμε απλά την χαρά που θα μας δώσει το να κάνουμε κάτι καλό για τους ανθρώπους που έχουν για τους δικούς τους λόγους εμπιστευθεί την Ελλάδα.

  Συγνώμη αν σε κούρασα, αλλά ήταν μία ωραία ευκαιρεία για να μιλήσω για κάποιες σκέψεις μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ξεχασαμε ποσους μεταναστες ειχε ο λαος μας ? Ποσους οικονομικους μεταναστες? ποσους πολιτικους προσφυγες? ξεχασαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Η Ελλάδα έχει αποδείξει και παλιότερα (π.χ. περίπτωση Πομάκων) οτι ξέρει καλά πως να γκετοποιεί τη (φυσιογνωμική -προς δόξα του ρατσισμού μας βεβαίως!) διαφορετικότητα, προκειμένου μετά να σκίζουν τα Αρμάνι τους οι καραγκίοζηδες των παραθύρων όταν ανακαλύπτουν οτι οι μετανάστες δεν έχουν ελληνική εθνική συνείδηση!

  Αρκετά πιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οταν στην ταξη της κορης μου η Ελληνιδα δασκαλα εκανε μια τυχαια αναφορα στον παλιο Ελληνικο κινηματογραφο ποσα χερακια σηκωθηκαν να πουνε κατι? Μολις 3 οσα και τα Ελληνοπουλα της ταξης. Οι πατεραδες μας και οι παππουδες μας πολεμησαν σε παγκοσμιους πολεμους και δουλεψαν σκληρα για να δημιουργηθει ο σημερινος πλουτος [αλλο το πως μοιραζεται] για να τον απολμαβανουν δωρεαν αυτοι που δεν εκαναν τιποτα για αυτο. Τζαμπα τα μαιευτηρια, τζαμπα τα νοσοκομεια, τζαμπα τα σχολεια, τζαμπα η μεταμοσχευση μυελου στο Παιδων [για τα ελληνακια δεν εχει θεσεις, ας πανε εξω!!], τζαμπα τα δεκαδες βιβλιαρια αποριας κι εγω πληρωνω εισφορα για να βελτιωθει το ΕΣΥ. Τωρα θα μου πεις οτι εχεις μαζι σου τον 'ευχαριστω τους λαθρομεταναστες που ..διαλεγουν την ελλαδα' Παυλοπουλο, τον Συριζα, τα εξαρχεια, τους σταλινο-μαιοκους αριστεριστες, τις κρατικοδιαιτες ΜΚΟ, τους χρυσοπληρωμενους επαγγελματιες 'αντιρατσιστες' τηλεδημοσιογραφους της Εκαλης και Βουλιαγμενης κλπ. κλπ. Ε, θα τους πεισουμε και τους αφελεις πονοψυχους Ελληνες πολιτες περιφεροντας δακρυβρεχτα μελο κειμενα στο διαδικτυο. Δεν θελουμε τα παιδια μας να συγκυβερνησουν, απο μειονεκτικη βεβαιως θεση αφου θα ειναι σταμπαρισμενα Ελληνακια, την χωρα μας στο μελλον με τα παιδια του καθε παρανομου τριτοκοσμικου λαθρομεταναστη με τον οποιο δεν εχουμε τιποτα κοινο σε πολιτισμο, ιστορια, αισθητικη και καθημερινοτητα. Καταλαβε το, η Ελλαδα δεν ειναι Η.Π.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Φαντάζομαι πως στην τάξη κάποιου Γερμανού ή Αυστραλού ή Καναδού ή Αμερικανού ή ή ή ή... θα υπήρξε κάποιο Ελληνόπουλο, πριν κάμποσα χρόνια, όταν οι Έλληνες άφηναν την πατρίδα τους για να πάνε σε κάποια άλλη χώρα, που δε θα ήξερε να απαντήσει μια ανάλογη ερώτηση.

  Προφανώς, αυτό δεν έκανε τους πολίτες εκείνης τις χώρας να τους μισήσουν μαζικά, γι αυτό και πολλοί Έλληνες ζουν ακόμα εκεί.

  Δε σου το λέω καθόλου ειρώνικα, αλλά μήπως είναι καλύτερο να διώξουμε αυτή την λογική;;

  Υπάρχουν γύρω μας Έλληνες που μπορεί να σε δουν να πονάς και να μην ρίξουν δεύτερη ματιά, αλλα επίσης υπάρχουν και αλλοδαποί ( και ας μη το χρησιμοποιούμε υποτιμητικά παρακαλώ ) που θα σε βοηθήσουν σαν να είσαι αδερφός τους ή παιδί τους.

  Τί είναι τώρα αυτά που λέμε?
  Κρίνουμε τους ανθρώπους από την χώρα προέλευσης;Τί είναι κοτόπουλα που φοβόμαστε να καταναλώσουμε;
  Λίγο σεβασμός στον άνθρωπο γιατί έχει κι ο καιρός γυρίσματα!

  Μπορώ να κατονομάσω δεκάδες Έλληνες που φέρονται βάρβαρα σε κάθε τομέα κι άλλους τόσους όμως που είναι παράδειγμα προς μίμηση.
  Αυτό ισχύει για όλους τους λαούς, μην είμαστε κολλημένοι, δεν κάνει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σε απάντηση του ανώνυμου σχολίου των 6:03΄:
  Εκατοντάδες χιλιάδες ελλήνων δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ για φόρους.
  Κι όμως έχουν όλα τα οφέλη...
  Εκατοντάδες χιλιάδες ελλήνων κλέβουν το ΙΚΑ. Κι όμως παίρνουν σύνταξη κι έχουν περίθαλψη.
  Εκατοντάδες χιλιάδες ελλήνων μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Κι όμως ποτέ δεν διανοήθηκε κανείς να τους αποκλείσει από την εκπαίδευση ή την υγεία, όπου κι αν πήγαν.
  Εκατοντάδες χιλιάδες ελλήνων πολέμησαν για την πατρίδα τους, εντάξει, αλλά κι άλλοι τόσοι ξένοι, φιλέλληνες έχουν αφήσει τα κοκκαλάκια τους εδώ πέρα υπερασπιζόμενοι τα δικά μας δικαιώματα.
  Καικάτι ακόμα:
  Αν σήμερα υπάρχει ΙΚΑ, έστω και υπό διάλυση, αυτό οφείλεται στους Αλβανούς κατά κύριο λόγο και τους άλλους μετανάστες που πληρώνουν τις εισφορές τους.
  Καλύτερα λοιπόν να ζητάμε τη νομιμοποίηση των μεταναστών και το δικαίωμά τους να εργάζονται νόμιμα και να φορολογούνται όπως όλοι μας και να πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, παρά να προβαίνουμε σε απελπισμένους αφορισμούς.

  (Τώρα θα μου πείτε... στην Ελλάδα ποιός πληρώνει; Ποιός δεν κλέβει το κράτος; Αλλά μπορούμε να ελπίζουμε ότι οι μετανάστες μπορεί και να αποδειχτούν συνεπέστεροι πολίτες από εμάς - τους αυτόχθονες...)
  Κ.Λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @sub92,

  σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας!

  Παρακαλώ μεταδώστε το μήνυμα!
  έτσι, τουλάχιστον για να μην ντρέπονται για εμάς οι πρόγονοι μας που έζησαν την προσφυγιά και τη μετανάστευση.

  Να είστε καλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @ Effie,

  αγαπητή Έφη, έχεις δίκιο.

  Ας κάνουμε κάτι τουλάχιστον για να πούμε πως προσπαθήσαμε κι εμείς λιγάκι!
  Μετέδωσε το μήνυμα σε όσους περισσότερους μπορείς.

  να είσαι καλά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. @the motorcycle boy,

  και να φανταστεί κανείς οτι όλο τι μεγαλείο της Ελλάδας και του ελληνικού πολιτισμού έγκειται σε αυτήν ακριβως την πολυπολιτισμικότητά της!

  μεταδώστε το μήνυμα!

  Να είστε καλά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. @ Ανώνυμος,

  χαιρετίζω κάθε άποψη.

  Πολλά από τα στερεότυπα οφείλονται στην άγνοια η οποία φυσικά δεν είναι ευθύνη δική σας αλλά οφείλεται κυρίως στην ελλιπή πληροφόρηση.
  Είναι κοινός τόπος ότι εάν αύριο το πρωί οι μετανάστες σταματήσουν να εργάζονται το ασφαλιστικό σύστημα και το κράτος στη συνέχεια θα καταρρεύσει μέσα σε ένα μήνα. Εξ ου και το «ευχαριστώ» του Υπουργού Εσωτερικών.
  Αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα άλλα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πλέον υπέρμαχοι των μεταναστών δεν είναι οι φιλάνθρωπες ΜΚΟ αλλά οι οικονομολόγοι.
  Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε το χαρακτήρα του κοινωνικού κράτους δικαίου, η μόνη λύση είναι οι μετανάστες.
  Επιπροσθέτως η ραγδαία γήρανση του πληθυσμού στην Ευρώπη οδηγεί ακριβώς στην ίδια παραδοχή.
  Επί παραδείγματι, σε άρθρο των Economist αναφέρεται ότι στην Ευρώπη, ακόμα και εάν όλοι όσοι που βρίσκονται σε ηλικία εργασία εργάζονται, για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του κοινωνικού κράτους θα πρέπει οι άνθρωποι να συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 75 ετών.
  Μια γνωστή φράση στους ενασχολούμενους επιστημονικά με τα μεταναστευτικά είναι ότι «οι μετανάστες δεν πάνε εκεί που θέλουν αλλά εκεί που τους χρειάζονται.»
  (they do not go where they want, they go where they are wanted)
  Όσο δε για το θέμα της εθνικής ταυτότητας, πράγματι μπορεί να πληγεί , αλλά θα πληγεί όσο συνεχίζουμε να εκμεταλλευόμαστε οικονομικά τους ανθρώπους αυτούς και ταυτοχρόνως να παριστάνουμε ότι δεν υπάρχουν.
  Από το έλλειμμα πολιτικής κινδυνεύει η ταυτότητά μας κι όχι από τους μετανάστες.

  Σας ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. O Παππούς μου που πολέμησε τους γερμανούς και τους ιταλούς για να μπορείται εσείς τώρα αξιότιμη κ.Αλ σαλέχ να ζείτε και να εκφράζεται τη γνώμη σας ελέυθερα,δεν είχε ποτέ κανένα "έλληνα" συμπολεμιστή με νέγρικα ή ασιατικά χαρακτηριστικά!! Ούτε και εγώ απο την ελληνική ιστορία την οποία διδάχτηκα στο σχολείο μου θυμάμαι καμμία αναφορά για καποιον "έλληνα" αγωνιστή το '21 με τα ίδια φυλετικα χαρακτηριστικά!! Άρα εσείς για ποιούς έλληνες μιλατε? Γιά τους αλλοδαπούς μετανάστες? Τί προσέφεραν αυτοί οι άνθρωποι στη ελλάδα ώστε να αξίζουν το τίτλο και την ιθαγένεια του έλληνα? Να σας πω εγώ τι πιστεύω οτι πρόσφεραν που το βίωσα προσωπικά μέσω της δουλειάς μου και αλλά και της καθημερινής μου ζωής γενικότερα,και όχι απο την ασφάλεια κανενός διαμερίσματος των βορείων προαστείων: Μάυρη και ανασφάλιστη εργασία,βία ,εγκληματικότητα,και εκτίναξη του ποσοστού του έλληνα ανέργου στα ύψη! Και τώρα αξιότιμη κυρία τι πρέπει να κάνουμε εμείς οι έλληνες, - Οι αυτόχθονες έλληνες ενοοώ- για να τους ευχαριστήσουμε για τη προσφορά τους? Να τους δώσουμε και την ελληνική ιθαγένεια ώστε να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να αναριχηθούν στα σώματα ασφαλείας , στο στρατό, και σε άλλα δημόσια αξιώματα ώστε να μας "προκόψουν" τελείως!! Τα χίλια συγχαρητήρια μου για τη "ελληνκή λογική " σας κυρία μου! Ήθελα να ξερα αν ο ελληνικός λαός γνωρίζει και έχει καταλάβει τις "θέσεις" σας μιας και σκοπεύεται να κοσμήσετε και το ελληνικό κοινοβούλιο με τη παρουσία σας.Εάν γνωρίζει πόσο θαυμαστής του πρότυπου της αμερικάνικης κοινωνίας είστε, με όλο αυτό το κουλουβάχατο μωσαικό εθνοτήτων και πολιτισμών,και πόσο πολύ θα θέλατε να δείτε και τη χώρα μας να γίνεται ενα κακέκτυπο του!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δεν μπορουμε τα παντα να τα βλεπουμε απο στενη οικονομιστική αποψη.Ποιος δημιουργσε το φαινομενο της μεταναστευσης φυσικα ο δυτικός κοσμος καΙ το οικονομικο μοντελο αναπτυξης που υιοθετησε. Απο εκει και περα καθεστως ομηριας και παρανομης φθηνης εργασίας ειναι απαραδεκτο. Τελος δε ελληνας ειναι οποιος λαμβανει ελληνική παιδεια οποιος δηλαδή ζει, δημιουργεί,συμμετεχει και εξελισσεται μεσα στην ελληνική κοινωνία και με την παρουσια του, την δραση του, την σταση του την βοηθα να αναπτυχθει. Με την οπτική αυτή αποδέχομαι οποιον τηρεί την βασική προυποθεση αυτη σαν συμπατριωτη μου. Ειμαστε οι Ελληνες πολιτες μια χωρας, ειμαστε πατριωτες και το εχουμε αποδειξει και καταδειξει μα ειμαστε και πολιτες του κοσμου αυτο σημαινει αλληλεγγυη προς τον συνανθρωπο μας και ισχυρα κοινωνικα αντανακλαστικα και αυτο το καναμε παντα.Δεν θα αλλαξουμε τωρα ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Δεν ντρεπομαι για εσας Αφροδιτη σαν ελληνα σαν ανθρωπο με τιμα η παρουσια πολλων απο εσας συνανθρωπων απο αλλο μηκος και πλατος του πλανητη μας που ηρθατε εδω και δινετε τοσα θετικα στοιχεια στην κοινωνια στην οικονομία στο πολιτισμό μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Το προβλημα περα απο ηθικο και κοινωνικο ειναι βασικα και αριθμητικο. Ποσοι ακομα, κανα 3-4 εκατομμυριακια σε πρωτη φαση και βλεπουμε? Η βασικη επιδιωξη ολων οσων αναμασουν την τσιχλα της 'ελληνοποιησης' των παιδιων της λαθρομεταναστευσης ειναι με την αεναη εισαγωγη αλλοδαπων να μειοψηφισει νομοτελειακα στο τελος η Ελληνικη πλευρα. Opos ameriki? Να γεμισει η Ελλαδα με επαγγελματιες 'ελληνες' πολιτες με μηδενικη εθνικη αλλα και πολτοποιημενη κοινωνικη συνειδηση. Αντιπαρερχομαι τα γνωστα παραμυθακια περι καταρρευσης του ΙΚΑ αν φυγουν οι αλβανοι π.χ. Αλλωστε πριν 1995 δεν μαζευαμε και τρωγαμε πορτοκαλια αυτους περιμεναμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. @Ανώνυμος

  Κατά αρχάς, δεν ξέρω εάν το έχετε αντιληφθεί, αλλά δεν είμαι "ξένη".
  Δεν έχω ξεκινήσει αυτό τον αγώνα για τα δικά μου δικαιώματα και ανάγκες, αλλά για τη χώρα μου η οποία καταρρέει εξαιτίας διαφόρων απόψεων και αντιλήψεων που δεν συνάδουν ούτε με την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας ούτε με την κοινή λογική και τα παγκόσμια και συλλογικά αυτονόητα.

  Ελληνίδα απο τη Θεσσαλονίκη είμαι όσο και εσείς.
  Δεν είχα ποτέ ζήτημα ιθαγένειας ή κάτι παρόμοιο.
  Βέβαια στη χώρα μας όταν δεν λέγεσαι Παπαδοπουλος ή κάτι παρεμφερές, νομίζουν οτι είσαι ξένος.

  Κατά δεύτερον,
  δεν έχω σκοπώ να διεκδικήσω καμία ψήφο. Ασχολούμαι με την πολιτική με επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά και ως πολίτης .Ως εκεί.
  Έχω απαντήσει δημοσίως στο σχετικό δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεστε.
  Μπορείτε να το αναζητήσετε.
  Σας ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σας προσκαλεί στο διαπολιτισμικό φεστιβάλ “2G – Multicultural Festival” το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 28 Φεβρουαρίου με 1 Μαρτίου 2009 στο χώρο Κρατήρας στο Κρατίρας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος LAUTC (Learning About Us Through Culture).

  Το φεστιβάλ θα συμπεριλαμβάνει:

  o Έκθεση καλλιτεχνικής δημιουργίας από παιδιά μεταναστών
  o Έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Η δική μου πόλη»
  o Πρωινά εργαστήρια για παιδιά
  o Απογευματινές συζητήσεις με θέμα τους μετανάστες δεύτερης γενιάς
  o Θεατρική παράσταση αυτοσχεδιασμού από την ομάδα "Υπό το μηδέν"
  o Συναυλίες


  Mediterranean SOS Network is inviting you to the “2G – Multicultural Festival” which will take place on the 28th of February and 1st of March 2008 in the space of Kratiras, in Keramikos. The festival is a part of the European Program LAUTC (Learning About Us Through Culture).

  The festival will include:

  Exhibition of 2nd generation immigrant children’s art
  Photography exhibition, “My city”
  Morning art workshops for children
  Afternoon discussions on the issues 2nd generation immigrants face in Greece
  Theatrical performance by the theatrical company "Ypo to Miden"
  Music Concerts

  http://www.facebook.com/inbox/?ref=mb#/group.php?gid=49232490368&ref=ts

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Προς απάντηση του σχολιου leon των 25/11/08 7:49

  Εγώ αγαπητή/ε leon το μόνο φιλλέληνα που ξέρω οτι στάθηκε στο πλευρό των ελλήνων όταν χρειάστηκε είναι ο Λόρδος βύρων και αυτό έγινε πρίν σχεδόν 200 χρόνια!! Έκτοτε το χαος!! Καμμία άλλη -αποδεδειγμένα- παρόμοια αναφορά δεν έχει επισημανθεί! Και αν νομίζετε ότι το ΙΚΑ υπάρχει επειδή μερικοί αλλοδαποί πληρώνουν τις ελάχιστες εισφορές τους τα τελευταία 10 χρόνια -κι αυτό επειδη δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς- τότε μάλλον έχετε πρόσφατα έρθει στη χώρα μας,ή ζείτε σε ένα δικό σας γυάλινο κόσμο πλασμένο σύμφωνα μετα προτυπά σας και σας διαφέυγει εντελώς η ελληνική πραγματικότητα και τα κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας! Το ΙΚΑ εξακολουθεί να υπάρχει επειδή μερικά εκατομμύρια "ΚΌΡΟΙΔΑ" ελλήνων εργαζομένων πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους εδώ και 60 και πλέον συναπτά έτη αγωνιζόμενοι 10-12 ωρες την ημέρα να επιβιώσουν με ένα μεροκάματο πείνας,και για να πάρουν αργότερα μια επίσης σύνταξη πείνας, και για να μπορέσουν φυσικά μερικοί "έξυπνοι" τυχάρπαστοι και κυρίως απρόσκλητοι νεοφερμένοι να έχουν τις ίδιες απολαβές και τα ίδια δικαιώματα με αυτούς που "έφτυσαν αίμα" μια ολόκληρη ζωή για να δημιουργήσουν την αποκαλούμενη "δωρεάν κοινωνική πρόνοια".'Οσο για το ποιός κλέβει το κράτος και πιο συγκεκριμένα το ΙΚΑ αυτός σίγουρα δεν είναι ο ασφαλισμένος αλλά ένα πολύ παλιό είδος λαμόγιου που ακούει στο όνομα ΕΡΓΟΔΌΤΗΣ. Σας λέει τίποτα ο όρος?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.
  http://youtube.com/watch?v=VeHqkAFzrfE
  ΑΓΩΝΙΣΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΘΕΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ http://antidrastikostoixeio.blogspot.com/2008/07/blog-post.html
  Στείλτε email διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών.
  info@ypes.gr,
  ypourgosypes@syzefxis.gov.gr
  ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΔΕ ΟΤΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟ 2015 ΣΕ 14,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΑ 3,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ-ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ EE.
  http://antipliroforisi.tk
  Δείγμα επιστολής & περαιτέρω πληροφόρηση για τις ετοιμαζόμενες μειονότητες & τη διάσπαση της Ελλάδας στο http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2008/07/e-mail.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Το σκληρό παζάρι του Υπ. Εσωτερικών με την δεύτερη γενιά μεταναστών.

  Με την ρύθμιση αυτή η Ελλάδα θα καταφέρει να είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με παιδιά μεταναστών δύο ταχυτήτων.


  Μόλις διαβάζεις τον τίτλο "Τακτοποιείται η χρόνια εκκρεμότητα της νόμιμης παραμονής των μεταναστών δεύτερης γενιάς" νιώθεις τέτοια χαρά που νομίζεις ότι θα πάθεις καρδιακό επεισόδιο. Όταν συνεχίζεις να διαβάζεις τις λεπτομέρειες του άρθρου για να χαρείς πιο πολύ από την μεγάλη αυτή είδηση παθαίνεις σοκ. Από εκεί που είσαι χαρούμενος ξαφνικά με δυο τρεις προτάσεις καταφέρνουν να σε φέρουν κοντά στην κατάθλιψη. Αναγκάζεσαι λοιπόν να ηρεμήσεις και να ασχοληθείς με διάφορα ασήμαντα πράγματα χωρίς όμως να φεύγει από το μυαλό σου η κακή τύχη που έχει το παιδί σου και αναρωτιέσαι τελικά γιατί είσαι στεναχωρημένος; Μήπως για την κοροϊδία; Τι να λέει ο αρμόδιος υπουργός για όλα αυτά.

  Ο υπουργός κ. Παυλόπουλος προφανώς σκέφτηκε ότι για να λύσει το πρόβλημα των παιδιών των μεταναστών, της λεγόμενης δεύτερης γενιάς, αρκεί απλά να τους δώσει την άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος. Αυτή την άδεια στην πραγματικότητα την πρότεινε η Ε.Ε. όχι για τα παιδιά δεύτερης γενιάς αλλά για τους ενήλικους. Για τους νέους μετανάστες που πάνε σε μία χώρα της Ε.Ε. για να συνεχίσουν την ζωή τους. Αν συμπληρώσουν 5 χρόνια νόμιμης διαμονής στην χώρα και παρακολουθήσουν 275 ώρες σε μαθήματα γλώσσας θα δικαιούνται να κάνουν αίτηση για να την αποκτήσουν. Η Ε.Ε. θεώρησε ότι αυτά τα μέτρα είναι αρκετά για να θεωρηθεί ο καινούργιος μετανάστης ενταγμένος ικανοποιητικά στην κοινωνία και επομένως να δικαιούται άδεια με αυξημένα δικαιώματα δηλαδή αυτή του επί μακρόν διαμένοντος. Ωστόσο το Υπουργείο Εσωτερικών κατάφερε να "σερβίρει" την άδεια αυτή ως "μεγάλο δώρο" για τα παιδιά της δεύτερης γενιάς. Παιδιά τα οποία όχι μόνο είναι ενταγμένα στην ελληνική κοινωνία αλλά είναι και αδήλωτα ελληνόπουλα ή καλύτερα Έλληνες χωρίς ταυτότητα αλλά τα εξισώνει με τους ενήλικους μετανάστες που συμπλήρωσαν μόλις 5 χρόνια διαμονής στην Ελλάδα.
  Για του λόγου το αληθές παρατηρήστε τις προϋποθέσεις και συγκρίνετε τες με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ενήλικους μετανάστες:

   Την άδεια αυτή μπορεί να την αποκτήσει μόνο το παιδί που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Δηλαδή τα παιδιά που ήρθαν σε μικρή ηλικία δεν δικαιούνται να κάνουν αίτηση για την άδεια αυτή παρ' όλο που έχουν διαμείνει στην χώρα μέχρι την ενηλικίωση τους, τα περισσότερα χρόνια από την ζωή τους και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα καλύτερα από τη μητρική τους γλώσσα. Το αστείο είναι ότι ένας ενήλικος μετανάστης θα την αποκτήσει πολλά χρόνια πριν από το παιδί του. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι δημιουργούνται δύο ταχυτήτων ομάδες της δεύτερης γενιάς μεταναστών. Οι μεν θα αποκτήσουν την άδεια του επί μακρόν διαμένοντος έστω και με παράλογες προϋποθέσεις όπως θα δούμε πιο κάτω και οι άλλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο που ακολούθησαν και οι γονείς τους.

   Δεν φτάνει μόνο αυτό. "οι γονείς των ανωτέρω τέκνων" πρέπει να "εξακολουθούν να διαμένουν, νομίμως, στην Ελλάδα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους". Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα όπως για παράδειγμα αν λείπει ο ένας γονέας τότε υπάρχει αμφιβολία για το αν το παιδί θα δικαιούται να αποκτήσει την άδεια. Επίσης αν φύγουν οι γονείς έστω και μία μέρα πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια γι' οποιοδήποτε λόγο τότε πάλι είναι αναμφίβολο αν θα καταφέρει να την αποκτήσει. Το σημαντικό ερώτημα όμως είναι τι χρησιμεύει η παρουσία των γονέων τη στιγμή που το παιδί έχει ενηλικιωθεί και είναι ανεξάρτητο άτομο. Αυτό καταρρίπτει την νομοθεσία όλου του πλανήτη.

   Οι παράλογες προϋποθέσεις συνεχίζονται: τα παιδιά πρέπει να "έχουν φοιτήσει σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν επίσης διανύσει επιτυχώς τα γυμνασιακά έτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση". Όταν ο ενήλικος μετανάστης χρειάζεται μόνο 250-300 ώρες Ελληνικών, ζητάτε από τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και η Ελληνική γλώσσα έχει γίνει πια η μητρική τους γλώσσα να έχουν διανύσει επιτυχώς τα γυμνασιακά έτη;

   Η τελευταία προϋπόθεση ταιριάζει γενικότερα με τον εισπρακτικό χαρακτήρα του νόμου στο σημείο που αναφέρει ότι τα παιδιά θα πρέπει να πληρώνουν παράβολο 900 ευρώ όπως και οι γονείς τους για να κάνουν την αίτηση για την απόδειξη της άδειας. Ίσως τελικά όλη αυτή η ρύθμιση να γίνεται για την είσπραξη κάποιου ποσού που θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία στην ώρα της κρίσης που περνάει. Σίγουρα πάντως δεν γίνεται για να συνδράμει στην κοινωνική ένταξη των παιδιών τις δεύτερης γενιάς μεταναστών ειδικά όταν απαιτείται από τα παιδιά αυτά να διαθέτουν το ποσό των 900 ευρώ στα 18 τους χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Εδώ μαζεύονται όλοι οι πονηροί τελικά?


  Η Ουγκάντα δεν έχει πολιτισμό?
  Η Γερμανία δεν έχει πολιτισμό?
  Το Κονγκό είναι απολίτιστη χώρα?
  Η Ισλανδία είναι απολίτιστη?
  Η Νορβηγία είναι αμόρφωτη?
  Η Σουηδία κατοικείται από ζώα?
  Το Αζερμπαϊτζάν κατοικειται απο ληστές?

  ΓΙΑΤΙ ΛΟΙΠΟΝ δεν επιθυμείτε την ιθαγένεια αυτών τών κρατών?


  Κι αν συμβεί και όλα τα κράτη διαβάσουν λίγο Αριστοτέλη, τι γίνεται μετά? Θα αποκτήσουν δικαίωμα να εισβάλουν στην Ελλάδα?

  Εμείς πού θα βρούμε καταφύγιο μετά?
  Δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να έχουμε το δικό μας σπίτι?


  ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ "ΤΑΧΑ" ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΤΕ?

  Είστε τόσο ηλίθιοι που πιστεύετε ότι εθελοντικά θα εγκαταλείψουμε την Ελλάδα, την πατρίδα μας, επειδή (μισο)διαβάσατε τον Ισοκράτη και τον ερμηνέψατε όπως εσείς γουστάρετε?


  Δεν απαντήσατε όμως ακόμα...
  Γιατί δεν την γουστάρετε την Ισλανδική, Σουηδική, Κινεζική ιθαγένεια?


  ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ: ΓΙΑΤΙ δεν γουστάρετε την ίδια την δική σας ιθαγένεια?

  Μήπως επειδή είστε ξεφτιλισμένοι, ή απλώς επειδή είστε ελεεινοί
  ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Καλησπέρα Αφροδίτη
  λυπούμαι πολύ που η σελίδα σου έχει γίνει βήμα δημοσίευσης εθνικιστικών αντιλήψεων. έχουμε δημοκρατία φυσικά και για την ακρίβεια ελληνική δημοκρατία. αίσθανομαι ωστόσο κάποια κατάλυσή της...
  πιστεύω φυσικά στο ανοιχτό δημόσιο διάλογο όμως και πάλι αισθάνομαι πως αντικρύζω μανιώδεις μονολόγους...

  σε φιλώ
  Γαβριήλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. @ προς όλους τους ανωνυμους

  Καταρχάς καταλαβαίνω για ποιο λόγο υπογράφετε ως ανώνυμοι. Ενδόμυχα γνωρίζεται πως οι απόψεις σας είναι προβοκατόρικες και δεν θέλετε να εκτεθείτε. Επίσης θέλετε να μας πείτε πως δεν είστε ένας αλλά εκφράζετε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Ο καθείς και οι φαντασιώσεις του. Παρόλαυτα χρησιμοποιείστε έστω ένα ψευδώνυμο ώστε να μπορούμε να συνεννοούμαστε.

  Απαντώ λοιπόν:
  1. ευτυχώς που η γλώσσα που μιλάμε είναι η ελληνική και επομένω ουδείς άλλος καταλαβαίνει γιατι φανταστείτε να διάβαζε τις απόψεις μας κανένας Γερμανός ή Αυστραλός ή Αμερικάνος και να αποφάσιζε να μας επιστρέψει όλους τους έλληνες που μένουν στη χώρα του!!!
  2. όταν μιλάμε για τα παιδιά των μεταναστών μιλάμε για έλληνες είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει.
  3. τώρα κατά πόσο ο Κολοκοτρώνης και οι λοιποί επαναστάτες του 21 ήταν έλληνες με τον ορισμό που δίνετε εσείς .... επιδέχεται πολλά γέλια. Τι είναι ο Έλληνας; Ποιός ήταν έλληνας; Ο μακεδόνας, ο αρβανίτης, ο θρακιώτης ήταν έλληνες; Αφήστε λοιπόν τους ψευτο-πατριωτισμούς την πατριδοκαπηλία και την πατριδολαγνεία.
  Το μεγαλείο της Ελλάδας ήταν αυτή ακριβώς η δυνατότητα της να ενσωματώνει τους πολιτισμούς του κόσμου. Να διδάσκει και να διδάσκετε από τα πεπραγμένα των λαών.
  5. και τέλος πάντων, δεν είστε υποχρεωμένοι να διαβάζετε τη σελίδα μου/μας. Αν δεν σας αρέσει υπάρχουν ιστολόγια (λίγα ευτυχώς) με ανθρώπους που έχουν τις δικές σας απόψεις.
  6. Βέβαια, η αντίρρηση είναι η αφετηρία της γνώσεις. Προϋποθέτει όπως το διάλογο και την καλή προδιάθεση.

  Φιλικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. @ Γαβριήλ,

  μην ανησυχείς,
  είναι μια οικτρή μειονότητα.
  Ας τους να εκτονώνονται
  Βέβαια αν συνεχίσουν θα βάλω το moderation.
  Η δημοκρατία καιο δημόσιος διάλογος έχει κανόνες.

  Φιλικά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Και να σκεφτείς ότι αν το πάρουμε και με τον δικό τους μπούσουλα,
  400 χρόνια σκλαβιάς και υποδούλωσης της Ελλάδας,κανείς μας δεν είναι πια καθαρός Έλληνας.

  Κατά την γνώμη μου, όσο προσέχεις και σέβεσαι την χώρα (και τους πολίτες της) που σε φιλοξενεί - καθώς και εμείς φιλοξενούμενοι είμαστε ουσιαστικά - τότε ισχύει το όπου γης και πατρίς.

  Και επιμένω, να προσέχουμε τί ευχόμαστε για τους άλλους γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Σε μια μελοντικη Ελλαδα της φαντασιωσης σας αγαπητη μου κυρια οταν τα παιδια μας θα πανε για να βρουν μια οποιαδηποτε δουλεια θα αντιμετωπισουν το εξης μοντερνο και προοδευτικο. Για καθε μια θεση εργασιας εκτος απο το φυσιολογικο να υπαρχουν και αλλα ελληνοπουλα στην σειρα, πιο μπροστα απο ολους θα ειναι καμμια εκατονταδα πολυχρωμοι πριμοδοτημενοι με καποια μορφη 'αντιρατσιστικης' μοριοδοτησης απο μια 'προοδευτικη' κυβερνηση. Ετσι το ερωτημα θα ειναι 'η σιγουρη ανεργια 'η αναζητηση εργασιας που αραγε? Με δυο λογια αδειαστε μας την γωνια, περιμενουν χιλιαδες μεσα-εξω, αυτο δεν θελετε? Ισχυει βεβαια μονο για παιδια μεσαιας ταξης και κατω μιας και τα αλλα, ξερεις των μαυραγοριτων των βορειων και ανατολικων προαστειων, ειναι ηδη εξασφαλισμενα γι' αυτο και οι γονεις τους ειναι αδιαφοροι 'η μαζι σας. Δεν πηρε τυχαια ο Συριζα 11%!! εκει, με μεσο πανελλαδικο 5%. Και κατι αλλο, τα ιστολογια ειναι για να ανταλλασονται αποψεις, οχι προπαγανδα και το ποιοι ειναι μειοψηφια δεν το ξερεις, μην κρινεις απο τον 'προοδευτικο' κυκλο σου. Ξερω πολλους φιλους που ειναι και ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και αριστεροι μα ειναι ηδη εξω φρενων με τον αποικισμο της Ελλαδας. Καληνυχτα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Εκτός από κούτσουρο, είσαι και μουσίτσα, τελικά!!

  Αντί να δοκιμάσεις να απαντήσεις στα δυό τρία ερωτήματα που έθεσα, κάνεις πώς δεν κατάλαβες.

  Διάλεξες να κάνεις τα εξής κόλπα:

  1. Εμμέσως απείλησες ότι θα πετσοκόψεις τα σχόλια και τους στοχασμούς που δεν σε συμφέρουν.

  2. Είχες την "τρομερή" ιδέα να προτείνεις να διαβάζουν οι επικριτές σου άλλα ιστολόγια!
  Πρέπει να γνωρίζεις ότι οι Έλληνες είναι φυσικό να αντιδρούν σε ιστολόγια που διαδίδονται βλάκωδη και επιζήμια ψεύδη και προτείνονται ανθελληνικές ιδέες, σαν τις δικές σου, πχ.
  (μουσιτσα)

  Ότι διαβάζουν κι άλλα ιστολόγια, είναι βέβαιο! Εσύ γιατί νόμισες ότι μόνο εσένα διαβάζουν τα εκατομμύρια των Ελλήνων?
  (γιατί δείχνεις τόσο μακρυά από την πραγματικότητα? Ψώνιο είσαι?).

  3. Εάν, "όπου γης και πατρίς", τότε γιατί επιζητούν οι μετανάστες εισβολείς μόνο την Ελληνική Ιθαγένεια? Οι άλλες τι έχουν, μυρίζουν άσχημα? Είστε ρατσιστές μήπως κατά τής ίδιαίτερης ιθαγένειας ο καθένας σας? Μισείτε μήπως την δική σας χώρα και ιθαγένεια? Τι ψυχασθένεια είναι αυτό?

  ( πάλι κούτσουρο αποδεικνύεσαι, ή απατεώνισα)

  4. Αποκλείεται να είσαι Ελληνίδα εσύ.
  Αυτό το παραμύθι πούλα το πουθενά αλλού.
  (άρα, μουσίτσα)

  5. Παριστάνεις την επώνυμη εσύ τώρα?

  Ερώτηση : Τι σε εμποδίζει να απαντάς σε ερωτήσεις όσων δεν έχουν ιστολόγιο?
  Για ποιό λόγο κόμπιασες να απαντήσεις και την ίδια στιγμή απείλησες να σβήνεις τις ερωτήσεις που από μόνη σου προκάλεσες?

  Μήπως είσαι... καμιά 17χρονη χαζούλα, τελικά?

  6. Αν ναι, γιατί δεν φέρνεις κάποιον μεγαλύτερο από σένα να μας βάλει εμάς τους Έλληνες στη "θέση" τους, μια και εσύ φανερά δεν τα καταφέρνεις με το μυαλό που κουβαλάς?

  7. Από ποιά πρεσβεία ενθαρρύνεσαι ή και πληρώνεσαι ακόμα?

  8. Αφού δεν ανέχεσαι τον αντίλογο -συστατικό Δημοκρατίας - γιατί το άνοιξες αυτό το μαγαζί?
  Μήπως επειδή σε μίσθωσαν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Κατά την γνώμη μου, όσο προσέχεις και σέβεσαι την χώρα (και τους πολίτες της) που σε φιλοξενεί - καθώς και εμείς φιλοξενούμενοι είμαστε ουσιαστικά - τότε ισχύει το όπου γης και πατρίς.
  -----------

  Ανάγωγη, πού το είδες εσύ, τη στιγμή που είσαι (τάχα) φιλοξενούμενη, να φιλοξενείς και άλλους σε ξένο σπίτι?
  Ούτε τα ζώα δεν το κάνουν αυτο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Φιλοξενούμενοι είμαστε όλοι, εκτός κι αν εσύ σκοπεύεις να ζήσεις αιωνίως, οπότε και πρέπει να είσαι μόνιμος κάτοικος του πλανήτη Γη.

  Κάνε μου την χάρη και μπες επώνυμα να με πεις ανάγωγη.
  Εγώ δόξα Τον Μεγαλοδύναμο είχα γονείς και δασκάλους που δεν έσπερναν μέσα μου την κακία και την διχόνοια αλλά την γνώση και την καλοσύνη!Οπότε ΑΓΩΓΗ έχω!

  Καλό σου απόγευμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Εννοια σου αγαπητή κ. Αφροδίτη Αλ .... κάτι με το ελληνικότατο όνομα που ούτε να τό προφέρω δεν μπορώ. Πάντα μια οικτρή και μικρή "μειονότητα" υπεράσπιζε τον έρημο τούτο τόπο απο κατακτητές,προβοκάτορες και παντός είδους εισβολείς και αν ξαναχρειαστεί πάλι θα το ξανακάνει με οποιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε κόστος, και χωρίς το παραμικρό ενδοιασμό ή δισταγμό!! Και φυσικά θα γνωρίζεις απο την ελληνική ιστορία και ως "βέρα ελληνίδα" που είσαι, πόσο ανελέητοι και σκληροί μπορούν να γίνουν οι έλληνες -οι πραγματικοί έλληνες- με όσους πονηρούς επιτήδιους τολμήσαν να απλώσουν τα βρωμόχερα τους και να καταλύσουν τα ελληνικά ιδεώδη και κεκτημένα!! Αυτή λοιπόν η "μειονότητα" έχει και ένα μύνημα να στείλει σε εσάς αλλά και τα ξένα κέντρα τα οποία προφανώς και απροκάλυπτα εκπροσωπείται, αλλά και προς πάσα κατεύθηνση με τις ίδιες ιδέες και βλέψεις: ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!!

  Και αυτό το κείμενο είναι ενυπόγραφο!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή